Bruk av 3d visualisering i små og mellomstore boligprosjekter

3d visualisering av Vindmøllhagen på Sandnes

3d visualisering er nyttig og viktig når man skal selge prosjekterte boliger. En 3d-visualisering kan vise frem prosjektet nøyaktig slik det vil bli før spaden i det hele tatt er satt i jorda. I tillegg har man en mengde muligheter, og du må derfor gjøre noen valg! De viktigste tingene du må ta stilling til er: Hvilken leverandør skal du velge? Hvor mange bilder? Hvilke rom? Hvilken boligstandard bør du presentere? Dersom det er et prosjekt med flere boliger -Hvilke boliger skal du vise?

La oss starte med en definisjon av hvorfor man bruker 3d visualisering. Ganske åpenlyst, for å selge boliger! Men i denne sammenheng kan det være nyttig å være litt mer konkret. Du ønsker å:

  1. Selge dyrere
  2. Selge raskere
  3. Selge tilvalg

Hvilken 3d leverandør bør du velge?

I dag er det en lang rekke leverandører av 3d visualisering i Norge, og i tillegg er det også en mengde arkitekter som også leverer visualiseringer. De  viktigste kriteriene er kvalitet, leveringsdyktighet og pris. I den rekkefølgen! Kvalitet er utvilsomt viktig, det er ikke vanskelig å se for seg at potensielle kunder stopper opp eller blar videre kun basert på bildene de ser. Mange kan levere høy kvalitet, men langt fra alle klarer å levere høy kvalitet hele tiden. 3d visualisering er en tidkrevende prosess, leverandørene med de laveste prisene har rett og slett problemer med å legge nok ressurser i bildene sine.

Leveringsdyktighet er ikke langt bak kvalitet i viktighet. Jeg vil påstå at halvparten av våre nye kunder nå kommer etter at de har valgt å bytte leverandør på grunn av leveringsproblemer. Utsettelser koster eiendomsutviklere dyrt, og er det egentlig verdt å risikere det for å spare noen få tusenlapper. Visualisering er en av de viktigste faktorene i salgsprosessen, og vår påstand er at det er rimelig uansett hvilken leverandør du velger.

Det er naturlig nok stort sprik i prisene mellom rimeligste og dyreste leverandører. Det som er viktig å ha i mente er at det er ikke samme produkt som leveres. Ønsker du en god partner, med kjennskap til bransjen, som kan levere høy kvalitet til rett tid, ja da må du regne med å betale for det.

3d visualisering – Hvor mange bilder bør du ha?

Utgangspunktet er enkelt. Du bør vise hele boligen utvendig, og minst stue og kjøkken innvendig. Noe som gir et minimum av fire bilder for en enkelt bolig. Flermannsboliger har ofte flere like boenheter, så noen ganger kan fire bilder være nok for også et mellomstort prosjekt. Men det er ofte gode grunner til å velge flere 3d visualiseringer. Tidsbruken til potensielle kjøpere som blar gjennom boligannonsene på Finn.no er nærmest proporsjonal med antall bilder i annonsene. Så ved å øke antall bilder, kan du øke tiden potensielle boligkjøpere bruker på annonsen din vesentlig. Denne tidsbruken viser seg å ha stor betydning for hvor godt potensielle kjøpere husker din bolig. Derfor anbefaler vi alltid 6-10 visualiseringer for små og mellomstore prosjekter.

Skal man ha 3d visualisering av alle rom?

3d visualisering av soverom

Vi har allerede nevnt stue og kjøkken, og disse er alltid viktigst. Dersom boligen har flere oppholdsrom som loftstue eller kjellerstue bør du ha 3d bilder fra disse rommene også. Og dersom det er andre rom med spesielle kvaliteter, som soverom med «walk in closet», eller frokostterrasse bør også vises. Flotte uteplasser, terrasser bør vises, helst med korrekt bakgrunn/utsikt. Det handler faktisk om å forsikre seg om at dersom du skal ha betalt for arbeidet som er lagt ned i et prosjekt må du kunne vise kundene dine hva du faktisk selger.

Hvilken kvalitet bør du legge opp til?

Til tross for at våre kunder velger veldig forskjellig her, er våre anbefalinger veldig klare: -Presenter alltid boligene eller boligene i eksklusiv kvalitet. Med flott parkett, oppgraderte baderom og kjøkken. Utvendig bør innkjørsel være steinlagt, brukt gjerne støttemurer i stein og ekstra belysning. Dette har svært stor innvirkning på hvor bra 3d visualiseringene blir, men dette øker også muligheten for at kunden velger disse tilvalgene dramatisk! Vår erfaring, etter å ha levert flere hundre prosjekter er helt entydig, og det er at de av våre kunder som presenteres eksklusivt boliger selger både raskere og dyrere. Vi har eksempler på at kundene våre tjener inn alle kostnadene de har hatt på 3d visualisering, på fortjenesten av tilleggsvalg på ett enkelt bad, eller en eksklusiv parkett.

Bør alle boliger i et prosjekt presenteres med visualiseringer?

Vi anbefaler vanligvis at alle boenhetene visualiseres, man bør heller ikke la være å visualisere leiligheter eller boenheter man oppfatter som mindre attraktive, da kan du være sikker på at disse er de siste som selges i prosjektet. I et stort prosjekt er det ofte flere like eller nesten like boenheter, da kan man fint velge perspektiver der enhetene er like, eller man kan påpeke mindre forskjeller i teksten.

3d visualisering er noe av det som i størst grad påvirker boligsalget. I planleggingsfasen anbefaler vi å ta nøye hensyn til de tre punktene øverst i artikkelen, bruk så visualiseringer for å selge dyrere, raskere og med flere tilvalg. Gode 3d visualiseringer gir i seg selv bidrag til at salget blir bedre, men ha gjerne en aktiv strategi for å øke salg av de tilvalgene som gir best fortjeneste!

Google og Facebook markedsføring

Til slutt vil vi bare peke på disse utrolig effektive markedsføringskanalene. Det er mange fordeler med å ha egen nettside for et prosjekt, en av dem er at det gir mulighet til å bruke disse rimelige kanalene og dermed annonsere både mer rimelig og mer effektivt! Kontakt oss gjerne for å høre mer om dette.

Lykke til!